JURIJA GAGARINA 197

Cenovnik A Kategorija

A KATEGORIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10) 11.080,00
Praktična obuka (40) 39.800,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 58.880,00

 

A KATEGORIJA

Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M

CENA

Teoretska obuka (5+2) 2.345,00
Praktična obuka (40) 39.800,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 50.145,00

 

A KATEGORIJA

Kandidat ima AM kategoriju

CENA

Teoretska obuka (—)
Praktična obuka (20) 17.800,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 25.800,00
Copyright © 2018 AS-KOBAC. Sva prava zadržana. Design by SajtWeb.net | Nikola Mačar