JURIJA GAGARINA 197

Cenovnik B kategorija

B KATEGORIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10) 11.080,00
Praktična obuka (40) 39.400,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 58.480,00

 

B KATEGORIJA

Kandidat ima AM i A1 kategoriju

CENA

Teoretska obuka (5+2) 2.345,00
Praktična obuka (35) 34.475,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 44.820,00

 

B KATEGORIJA

Kandidat ima A2 i A kategoriju

CENA

Teoretska obuka (5+2) 2.345,00
Praktična obuka (30) 29.550,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 39.895,00
Copyright © 2018 AS-KOBAC. Sva prava zadržana. Design by SajtWeb.net | Nikola Mačar