JURIJA GAGARINA 197

Cenovnik B kategorija

B KATEGORIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

CENA

Teoretska obuka (30+10) 11.080,00
Praktična obuka (40) 39.400,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00
UKUPNO = 58.480,00

 

Copyright © 2018 AS-KOBAC. Sva prava zadržana. Design by SajtWeb.net | Nikola Mačar