JURIJA GAGARINA 197

Obuka

Broj mesta je ogranicen!

Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola:

  • Može se koristiti samo na teritoriji Republike Srbije
  • Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-05:00
  • Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju
  • Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
  • Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P
  • Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, a nema navršienih 18 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina
  • Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati obuku za druge kategorije.
A1 – kategorija

A1 – kategorija

Motociklu bez bocne prikolice, koji pripada vozilima kategorije A1 , sa motorom radne zapremine od najmanje 12o cm3 , najvece konstruktivne brzine od najmanje 90km/h. Za upis je potrebno lekarsko uverenje, licna karta i da kandidat ima navrsenih 15 god. Obuku i polaganje teoretskog ispita moze zavrsiti , a prakticni ispit i dobijanje vozacke dozvole sa navrsenih 16 god.

A2 – kategorija

A2 – kategorija

Motociklu bez bocne prikolice , koji pripada vozilima kategorije A2 , sa motorom radne zapremine od najmanje 400 cm3 i efektivne , odnosno trajno nominalne snage od najmanje 25 kw. Za upis je potrebno lekarsko uverenje, licna karta i da kandidat ima navrsenih 17 god. Obuku i polaganje teoretskog ispita moze zavrsiti , a prakticni ispit i dobijanje vozacke dozvole sa navrsenih 18 god.

A – kategorija

A – kategorija

Motociklu bez bocne prikolice , koji pripada vozilima kategorije A , sa motorom radne zapremine od najmanje 600 cm3 i efektivne , odnosno trajno nominalne snage od najmanje 40 kw . Za upis je potrebno lekarsko uverenje, licna karta i da kandidat ima navrsenih 23 god. Obuku i polaganje teoretskog ispita moze zavrsiti , a prakticni ispit i dobijanje vozacke dozvole sa navrsenih 24 god.

B – kategorija

B – kategorija

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit. Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od jedne godine.

Copyright © 2018 AS-KOBAC. Sva prava zadržana. Design by SajtWeb.net | Nikola Mačar