Znakovi opasnosti

 krivina-desno  Krivina nadesno – Označava približavanje opasnoj krivini na desno zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti.

krivina-levo Krivina nalevo – Označava približavanje opasnoj krivini na levo zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti.

opasna-krivina Opasna krivina – Označava približavanje delu puta sa više krivina ili sa uzastopnim krivinama koje su opasne po svojim fizičkim karakteristikama ili zbog nedostatka preglednosti.

 

dvostruka-leva    Dvostruka krivina – Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalevo.
dvostruka-desna   Dvostruka krivina – Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva  nadesno.

opasna-nizbrdica Opasna nizbrdica – Označava približavanje opasnoj nizbrdici, ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proističe iz tih uslova. Ovaj znak za simbol ima samo  nagib ili uspon, prema situaciji na terenu, a veličina nagiba odnosno uspona ispisuje se na dopunskoj tabli.

 

opasna-uzbrdica    Opasan uspon

suzenje-sa-desne-strane Suženje puta s desne strane – Znakovi iz ove grupe(suženja kolovoza) označavaju približavanje suženju kolovoza koje može da predstavlja izvesnu opasnost.

 

suzenje-sa-leve-strane    Suženje puta s leve strane

suzenje-dvostruko   Suženje puta

izbocine   Neravan kolovoz – Opasne izbočine i ulegnuća – blizina dela puta na kome je kolovoz neravan zbog postojanja opasnih izbočina i ulegnuća

ulegnuce-2    Neravan kolovoz – Ulegnuće kolovoza

prevoj-dva   Neravan kolovoz – Opasan prevoj ili veća izbočina na putu

kamenje Kamenje pršti – Označava blizinu dela puta na kome se nalazi nevaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi i na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji opasnost od prskanja kamena.

 

klizavo  Klizav kolovoz – Označava blizinu dela puta na kome kolovoz pod određenim atmosferskim uslovima ili sličnim okolnostima ima klizavu površinu.

 

pokretni-most    Pokretni most – Blizina mesta na kome se na putu nalazi pokretni most.

blizina-obale    Blizina obale – Blizina mesta na kome put nailazi na obalu.

odon-levo Odronjavanje kamenja sa desne strane puta – Označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu.

 

odron-desno Odronjavanje kamenja sa leve strane puta – Označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu.

 

vetar-desno    Bočni vetar sa desne strane – Označava blizinu dela puta na kome često duva jak      bočni vetar.

vetar-levo     Bočni vetar sa leve strane
neucvrscena-bankina     Neučvršćena bankina – Blizina dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina.

opasnost-na-putu Opasnost na putu – Blizina dela puta ili mesta na putu na kome učesnicima u saobraćaju preti opasnost za koju zakonom nije predviđen poseban znak opasnosti.

 

kruzni-tok    Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja – Označava blizinu raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku.

oba-smeraSaobraćaj u oba smera – Označava blizinu mesta na kome se prelazi sa dela puta na kome se saobraćaj odvija samo u jednom smeru na deo tog puta na kome se privremeno  ili stalno saobraćaj vrši u oba smera.

 

semafor-1Nailaženje na semafore – Označava blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću uređaja za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova.

 

semafor    Nailaženje na semafore

kolona     Kolona zaustavljenih vozila – Označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost zbog zagušenja saobraćaja.

putevi-iste-vaznosti    Ukrštanje puteva iste važnosti – Označava blizinu ukrštanja puteva od kojih nijedan put nije put sa prvenstvom prolaza.


sporedne-sa-pravim-uglom Ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom –
Označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza ukršta odnosno spaja sa sporednim putem. Simboli na znacima ovog tipa mogu i drugačije da izgledaju, što zavisi od konkretne      situacije na putu.

 

 Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane – Označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane.

 

 Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane – Označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane.

 

 Spajanje sa sporednim putem pod ostrim uglom s desne strane – Označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod ostrim uglom s desne strane.

 

 Spajanje sa sporednim putem pod ostrim uglom s leve strane – Označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod ostrim     uglom s leve strane.

 

    Označeni pešački prelaz – Označava blizinu mesta na putu na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz.

    Deca na putu – Označava blizinu dela puta na kome se deca češće i u većem broju kreću(blizina škole, obdaništa, igrališta i sl).

    Biciklisti na putu – Označava blizinu mesta na kome se biciklisti često priključuju na  put ili ga prelaze.

    Radovi na putu – Označava mesto na kome se izvode radovi na putu.

    Životinje na putu – Označava blizinu dela puta na kome domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta ili se kreću duž puta.

    Divljač na putu – Označava blizinu dela puta opasnog zbog prelaska divljači preko  puta.

    Blizina avionske piste – Označava deo puta preko koga avioni preleću u niskom letu  prilikom sletanja odnosno poletanja.

    Tunel – Označava blizinu tunela na putu.

    Tramvajska pruga – Označava blizinu mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou.

 Prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima – Označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili   polubranicima.

 

     Prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika – Označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji nije obezbeđen branicima ili polubranicima.

 

   Andrejin krst – Označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivoubez branika ili polubranika sa jednim kolosekom.

   Andrejin krst – Označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva koloseka.

Približavanje prelazu puta preko železničke pruge sa branicima ili  polubranicima– Označava udaljenost do prelaza puta preko železničke pruge u      nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima. Dopunske table ispod znaka  označavaju udaljenost pružnog prelaza – 1 crta označava da udaljenost od prelaza      iznosi 80 metara, 2 crte 160 metara, 3 crte 240 metara.

 

Približavanje prelazu puta preko železničke pruge bez branika ili     polubranika –Označava udaljenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou,  koji nije obezbeđen branicima ili polubranicima. Dopunske table ispod znaka označavaju udaljenost pružnog prelaza – 1 crta označava da udaljenost od prelaza iznosi 80 metara, 2 crte 160 metara, 3 crte 240 metara.